До мене часто звертаються громадяни із проханням зарадити в законний спосіб помістити особу в психіатричний заклад у зв’язку із неадекватною поведінкою останньої. Громадянам здається, що це не складна процедура та достатньо їх аналізу поведінки особи, яка, на їх погляд, має психічний розлад. Однак не все так просто, як здається на перший погляд, та позбавленню свободи людини як “психічно хворої” передує відповідна процедура. Дана стаття націлена на тлумачення законодавства, пов’язаного з особливостями примусового поміщення особи до психіатричного закладу для подальшого її лікування.

Які першочергові дії має здійснити людина, яка вважає, що громадянин хворіє на психічний розлад?

Перш за все потрібно переконатися, чи дійсно людина має психічне захворювання. Тобто, відкинувши всі емоції та образи, потрібно поспілкуватися із такою людиною, щоб з’ясувати, чи не має особа якихось проблем, які стали причиною відповідної поведінки, які в жодному разі не потрібно кваліфікувати як хворобу. Досить часто звичайна розмова може прояснити ситуацію. Крім того, необхідно розуміти, що якщо людина не розділяє прийнятні в суспільстві правила моралі, має інші релігійні переконання чи культурні цінності, власну точку зору щодо політичних або правових процесів чи є інші підстави для такої поведінки, які не мають жодного відношення до стану психічного здоров’я особи, діагноз про психічний розлад лікар-психіатр не поставить. Тож, тільки зваживши наведені вище обставини і переконавшись у тому, що людина дійсно має потребу в кваліфікованому лікуванні, можна звертатися до лікаря-психіатра із проханням провести відповідний огляд.

Хто вправі звернутися до психіатра з проханням провести психіатричний огляд?

До психіатра з проханням про здійснення психіатричного огляду мають право звернутися:

- особа, що виявила бажання пройти відповідний огляд. При цьому слід зверти увагу, що якщо із відповідною заявою звертається людина, що не досягла чотирнадцятирічного віку, на проведення цього огляду має бути відповідне звернення або письмова згода батьків або інших законних представників;

- законний представник людини, яка визнана недієздатною, за умови, що зазначена людина не в змозі висловити прохання чи надати письмове погодження на це обстеження;

- орган опіки і піклування у зв’язку із прийнятим ним рішенням, у випадку відсутності згоди одного із батьків дитини на вчинення психіатричного огляду дитини, що не досягла чотирнадцятирічного віку;

- родичі особи;

- лікар, що має медичну освіту;

- інші особи.

Психіатр вправі здійснити огляд без наявності згоди людини, відносно якої він буде проводитися та/або її законного представника за умови, якщо одержана інформація дає підґрунтя для вмотивованого припущення щодо існування тяжкого психічного розладу, внаслідок чого особа:

- чинить або виражає дійсні наміри виразити дії, небезпечні як для неї самої, так і для людей, які її оточують або

- сама не в змозі утамувати базові життєві потреби відповідно до рівня, що забезпечить її функціонування або

- завдає значної шкоди власному здоров'ю.

В якій формі потрібно звернутися до психіатра про здійснення

психіатричного огляду?

Клопотання до лікаря про здійснення відповідного огляду людини без її дозволу чи погодження законного представника особи, має бути оформлене у вигляді заяви, поданої в письмовій формі. В заяві необхідно зазначити інформацію, що обґрунтовує потребу в проведенні огляду і яка підтверджує відмову громадянина або його законного представника, від проходження діагностики. Психіатр може подавати запити стосовно отримання додаткової інформації, яка необхідна для прийняття вмотивованого рішення. За виключних обставин відповідна заява може подаватися в усній формі. В цьому разі рішення про здійснення приймається психіатром, а огляд провадиться невідкладно.

З якою ціллю провадиться психіатричний огляд?

Огляд психіатра проводиться задля того, щоб:

- з’ясувати чи є у діях людини психічний розлад;

- з’ясувати чи є потреба у наданні такого виду допомоги;

- вирішити якого виду психіатрична допомога буде надаватися;

- вирішити в якому порядку буде надаватися відповідна допомога.

Можна змусити людину пройти огляд та лікування в психіатричному закладі?

У разі, якщо психіатр вирішив, що є потреба в проведенні огляду та/або відповідного лікування, а особа, яка потребує огляду чи лікування або її законний представник, перешкоджають у виконанні цього рішення, психіатр повинен написати до суду відповідну заяву. У цій заяві потрібно зазначити аргументи необхідності надання відповідної допомоги. До заяви долучається висновок психіатра/комісії лікарів-психіатрів, а також інші відомості.

При поданні відповідної заяви психіатр повинен керуватися положеннями міжнародно-правових актів, згідно з якими особу можуть позбавити свободи як “психічно хвору” за умови, якщо дотримано три мінімальні умови:

- повинно бути достовірно доведено, що людина є психічно хворою;

- психічний розлад має бути таким, що є вагомим аргументом для примусового тримання людини в лікарні;

- тривале тримання людини в психіатричному закладі повинне бути обґрунтованим та залежати від стійкості захворювання.

За результатами розгляду заяви суд виносить рішення про задоволення або про відмову в її задоволенні. Це судове рішення виконується негайно та є підґрунтям для здійснення огляду або надання людині психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Чи встановлена в законі відповідальність за написання заяви про

психіатричний огляд?

У чинному законодавстві нашої країни встановлена відповідальність за подачу заяви про здійснення психіатричного огляду громадянина за умови, що така заява містить заздалегідь неправдиву або не точну інформацію про стан психічного здоров'я особи.

До кого звертатися?

У наведеній статті міститься загальна інформація щодо даної тематики. При виникненні інших запитань, які не відображені в даному роз’ясненні та при необхідності захисту особи в частині оскарження рішення психіатра про здійснення примусового огляду, оскарження рішення про доцільність призначення психіатричної допомоги, про продовження примусової психіатричної допомоги, при поданні заяви про припинення примусової психіатричної допомоги, звертайтеся до адвоката Харків Магди Світлани Олександрівни, яка надасть кваліфіковану правову допомогу із цього та інших юридичних питань.

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами: +38 (095) 487 76 88, +38 (067) 589 07 58 або напишіть на електронну адресу[email protected] адвокату м. Харкова Магді Світлані Олександрівні.